Regesta S.A. SOLAR-R - SOLAR-R

SOLAR-R

produkcja energii ze źródeł odnawialnych

Spółka zajmująca się produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Na dzień dzisiejszy wybudowała i oddała do użytkowania 3 farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 17,1 MWp. Farmy te są zdolne pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną dla 8.415 gospodarstw domowych. Dzienna redukcja emisji CO2 z 3 farm przekracza 14.054 tony.