W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania ze stron internetowych, tworzenia statystyk oraz utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego. Poszczególne ustawienia plików cookies możesz zmieniać po kliknięciu przycisku "Zmień ustawienia". Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk "Akceptuj wszystkie pliki cookie".

W przypadku kliknięcia przycisku "Zmień ustawienia", jeśli ustawienia odpowiadają Twoim preferencjom, aby wyrazić zgodę na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym w wybranym przez Ciebie zakresie, kliknij przycisk "Zapisz i zaakceptuj".

W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (Regesta Spółka Akcyjna) lub podmiotów trzecich w postaci zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych w ramach naszej strony internetowej oraz działań marketingowych administratora danych osobowych oraz jego Zaufanych Partnerów.

Więcej informacji o plikach cookies oraz przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.

Zapytaj o cenę
Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna

Elementami naszej kultury organizacyjnej jest wiarygodność, zorientowanie na cel i kontakty pozbawione barier.  Takie środowisko sprzyja współpracy, pozytywnym relacjom i innowacyjnym pomysłom, ale także wspiera naszą orientację na klienta. W naszej kulturze jesteśmy przedsiębiorcami. Współpraca została oparta na takich zasadach, jak:

 • Współtworzymy firmę - Świadomość współtworzenia na co dzień firmy, daje poczucie współodpowiedzialności. Łączy nas silna więź, nie tylko na gruncie służbowym, ale również towarzyskim. Przyjazna atmosfera w zespole pomaga nam w wykonywaniu codziennych obowiązków.
 • Współpracujemy, dbając o wysoką jakość komunikacji - Doskonale zdajemy sobie sprawę, że do osiągnięcia wyznaczonych celów musimy kierować się zasadą współdziałania, która wyraża się w pracy zespołowej. Wymaga ona wysokiej jakości komunikacji na wszystkich szczeblach naszej organizacji.
 • Mamy wspólne cele - Swoje obowiązki wykonujemy ze świadomością, że tworzymy system naczyń połączonych, w którym jakość pracy każdego z nas przekłada się na wyniki pozostałych pracowników, a w konsekwencji świadczonych przez nas usług.
 • Zdobywamy wiedzę - Wiedza jest jednym z najcenniejszych elementów sukcesu. Podnoszenie jej poziomu zaczyna się od zdobycia możliwie najlepszego wykształcenia, które następnie uzupełniamy, biorąc udział w licznych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, kursach i konferencjach branżowych.
 • Dzielimy się wiedzą - Swoją wiedzę i zdobyte doświadczenie przekazujemy młodym pracownikom. Pomagamy uczniom i absolwentom zdobyć pierwsze szlify w branży TSL, a wdrażającym się pracownikom - jak najlepiej zapoznać się z branżą, procedurami obowiązującymi wewnątrz firmy i specyfiką danego stanowiska.

 

REGESTA S.A. jest członkiem związku pracodawców TLP Transport Logistyka Polska, a Prezes firmy zasiada w jej Radzie Nadzorczej.

Zapewnienie zrównoważonego zarządzania kapitałem ludzkim

Zapewnienie zrównoważonego zarządzania kapitałem ludzkim

Najważniejszym czynnikiem odpowiedzialnego biznesu jest skuteczny rozwój i właściwe ukierunkowanie potencjału wspaniałych ludzi, z jakimi jest i dane nam będzie pracować. W naszym zespole zawsze znajdą miejsce osoby potrafiące podnosić własną efektywność i rozwijać nowe produkty oraz usługi. Pragniemy, aby wszyscy czuli się częścią większej całości, która doskonale harmonizuje z ich osobistymi i zawodowymi celami. Dbałość o rozwój, bezpieczeństwo i higienę pracy, przestrzeganie praw człowieka oraz odpowiednią atmosferę sprzyjającą efektywności i komfortowi wykonywanych obowiązków zawodowych, są priorytetami działań przyczyniających się do realizacji celów. Dbamy o  zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, wykraczające poza obowiązkowe standardy, w tym tworzenie stref relaksu i ekologicznych miejsc pracy. Ważna jest dla nas także skuteczna i dwustronna komunikacja wewnętrzna, tworzenie atmosfery dialogu i budowanie solidnej marki odpowiedzialnego pracodawcy. Obecnie w naszej firmie zatrudnionych jest 12 osób z różnymi stopniami niepełnosprawności, dla których stworzyliśmy specjalne warunki pracy. Dbamy o równe traktowanie wszystkich pracowników oraz przeciwdziałamy wszelkim zjawiskom mogącym nosić znamiona mobbingu. Dobre relacje w poszczególnych działach i między pracownikami są możliwe dzięki uczciwości, wzajemnemu szacunkowi, tolerancji i poszanowaniu odmienności. W firmie stosowana jest Polityka Równych Szans.

Szkolenia i zwiększanie kompetencji pracowników

Szkolenia i zwiększanie kompetencji pracowników

Firma prowadzi systematyczne szkolenia mające na celu podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników. Szczególny nacisk kładziemy na szkolenia kierowców, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach,  zmniejszania zużycia paliwa oraz większego bezpieczeństwa przewożonych ładunków, a co za tym idzie do większej dbałości o środowisko naturalne. Nie zapominamy również o pracownikach biurowych, dla których jest opracowana i systematycznie realizowana ścieżka rozwoju. Organizowane są szkolenia branżowe i dotyczące rozwoju osobistego. W licznych szkoleniach oraz kursach wewnętrznych i zewnętrznych mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani danym tematem pracownicy. 

Bezpieczeństwo w pracy

Bezpieczeństwo w pracy

W swoich działaniach na rzecz spełnienia wymagań Klientów oraz ciągłego rozwoju i osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku, przykładamy szczególną wagę do troski o zdrowie i życie swoich pracowników, oraz o bezpieczeństwo pracy na każdym stanowisku.

Tak określony cel realizujemy przy zaangażowaniu wszystkich pracowników m.in. poprzez:

 • spełnianie wymagań prawnych i innych dotyczących BHP,

 • podejmowanie działań mających na celu zapobieganie wypadkom, w tym wypadkom przy pracy, incydentom oraz chorobom zawodowym,

 • eliminowanie lub minimalizowanie występowania zagrożeń dla zdrowia, lub życia pracowników poprzez stosowanie właściwych technik i narzędzi na stanowiskach pracy,

 • ciągłe doskonalenie warunków BHP,

 • podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników w zakresie BHP poprzez odpowiednie szkolenia.

Relacje z klientami

Relacje z klientami

Relacje z naszymi Klientami są tak samo ważne jak relacje z pracownikami, dlatego opieramy je na otwartym dialogu i profesjonalizmie. Wszystkich Klientów traktujemy jak partnerów biznesowych i dokładamy wszelkich starań, by były podtrzymywane na zasadzie uczciwości i partnerstwa. Bardzo ważna jest dla nas opinia i wymiana doświadczeń z partnerami w biznesie, co daje obustronne korzyści i szanse na rozwój. Zasada uczciwej i zdrowej konkurencji, do której się stosujemy oraz wdrażanie praktycznych działań z tego zakresu, czynią nas rzetelnym partnerem w biznesie. Nasze działania są równie transparentne w zakresie jakości świadczonych usług jak i wywiązywania się ze zobowiązań finansowych.

Jesteśmy 590!

Jesteśmy 590!

Każdy moment jest dobry, by propagować patriotyczny styl życia.

W związku z tym dołączyliśmy do kampanii społecznej Wybieram 590!

Kampania ta zachęca do kupowania polskich produktów. Biorąc w niej udział, każdy z nas dorzuca swoją "cegiełkę" do budowania silnej, polskiej gospodarki. 

Dlaczego warto? Sprawdźcie na http://wybieram590.pl

 • Jestem Polakiem
 • Wybieram polskie produkty
 • Daję pracę
 • Buduję polską gospodarkę
Sygnaliści

Sygnaliści

Zgłoszenia mogą dotyczyć przypadków ujawnienia informacji w interesie publicznym, w tym europejskim interesie publicznym, dotyczących czynów nielegalnych lub zabronionych bądź stanowiących zagrożenie, lub powodujących szkodę, które to czyny szkodzą interesowi publicznemu lub narażają na niebezpieczeństwo.