Regesta S.A. Ochrona środowiska - Zielony CSR

Zielony CSR

Systematycznie dostosowujemy się do wymogów trwałego i zrównoważonego rozwoju poprzez zintegrowanie procesu ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom. Cały nasz tabor spełnia surowe normy emisji spalin Euro 6, korzystamy z odnawialnych źródeł energii, monitorujemy i ograniczamy zużycie gazu i wody. Kwestie bezpieczeństwa i wpływu firmy na środowisko są dla nas kluczowe, a zarządzanie środowiskowe stanowi istotny element strategii biznesowej.Uwzględniając odpowiedzialność społeczną, przestrzegamy obowiązującego prawa i poszukujemy rozwiązań wykraczających poza jego normy. Wdrażamy zasady eco-drivingu, rozpowszechniamy znajomość CSR wśród pracowników i użytkowników samochodów służbowych, staramy się wypracowywać wśród kierowców "postawę odpowiedzialną", czyli uświadomić im wpływ, sprawczość i odpowiedzialność oraz podnieść świadomość w tym obszarze.

Regesta S.A. Ochrona środowiska - Wkręć się w pomaganie

Wkręć się w pomaganie

Nie trzeba posiadać wiele, aby móc dzielić się z innymi, dlatego przystąpiliśmy do akcji „Wkręć się w pomaganie”.heart

Na naszej Stacji w Pińczowie oraz w centrum rynku, ustawiliśmy 2 olbrzymie sercaheartheart, do których można wrzucać plastikowe nakrętki.

Zbieramy nakrętki, a przy tym – pomagamy potrzebującym i dbamy o środowisko.

Zbieranie nakrętek to jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Zebrane nakrętki sprzedajemy firmie recyklingowej, która przerabia je na granulat, a otrzymane pieniądze przeznaczamy na leczenie, rehabilitację lub sprzęt specjalistyczny dla potrzebujących.

„Światu potrzeba dziś więcej wrażliwych serc na ludzką krzywdę i cierpienie, bo ból nie ma litości”.

Regesta S.A. Ochrona środowiska - Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne Źródła Energii

W trosce o naszą planetę, zdecydowaliśmy się na inwestycje związane z produkcją zielonej energii. Nasz spółka zależna, Solar-R, rozpoczęła budowę farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w naszym regionie. Pierwsza, powstała w Lesicy, gm. Piekoszów, druga powstaje w Bogucicach, gm. Pińczów. Pierwsza farma, o mocy 2MW zlokalizowana jest na obszarze 3,5ha, druga o mocy 15,2MW zajmować będzie powierzchnię 25ha.