Bohater nosi worek!

Każdego roku z okazji Dnia Ziemi organizujemy akcję sprzątania naszego pięknego miasta. W tym roku sprzątaliśmy Górę Zamkową, w 2022 wraz naszymi przyjaciółmi z Ukrainy postanowiliśmy uporządkować teren wokół zalewu. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych wszystkich wolontariuszy wyczyściliśmy cały teren. To sprawiło, że nasze miasto jest jeszcze piękniejsze.

Regesta S.A. Ochrona środowiska - Bohater nosi worek!
Regesta S.A. Ochrona środowiska - Zielony CSR

Zielony CSR

Systematycznie dostosowujemy się do wymogów trwałego i zrównoważonego rozwoju poprzez zintegrowanie procesu ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom. Cały nasz tabor spełnia surowe normy emisji spalin Euro 6, korzystamy z odnawialnych źródeł energii, monitorujemy i ograniczamy zużycie gazu i wody. Kwestie bezpieczeństwa i wpływu firmy na środowisko są dla nas kluczowe, a zarządzanie środowiskowe stanowi istotny element strategii biznesowej. Uwzględniając odpowiedzialność społeczną, przestrzegamy obowiązującego prawa i poszukujemy rozwiązań wykraczających poza jego normy. Wdrażamy zasady eco-drivingu, rozpowszechniamy znajomość CSR wśród pracowników i użytkowników samochodów służbowych, staramy się wypracowywać wśród kierowców „postawę odpowiedzialną", czyli uświadomić im wpływ, sprawczość i odpowiedzialność oraz podnieść świadomość w tym obszarze.

Regesta S.A. Ochrona środowiska - Nakręć się na pomaganie

Nakręć się na pomaganie

Nie trzeba posiadać wiele, aby móc dzielić się z innymi, dlatego przystąpiliśmy do akcji „Wkręć się w pomaganie”.heart

Na naszej Stacji w Pińczowie oraz w centrum rynku ustawiliśmy 2 olbrzymie sercaheartheart, do których można wrzucać plastikowe nakrętki.

Zbieramy nakrętki, a przy tym – pomagamy potrzebującym i dbamy o środowisko.

Zbieranie nakrętek to jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Zebrane nakrętki sprzedajemy firmie recyklingowej, która przerabia je na granulat, a otrzymane pieniądze przeznaczamy na leczenie, rehabilitację lub sprzęt specjalistyczny dla potrzebujących.

„Światu potrzeba dziś więcej wrażliwych serc na ludzką krzywdę i cierpienie, bo ból nie ma litości”.

Regesta S.A. Ochrona środowiska - Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne Źródła Energii

W trosce o naszą planetę, zdecydowaliśmy się na inwestycje związane z produkcją zielonej energii. Nasza spółka zależna, Solar-R, wybudowała i oddała do użytkowania 3 farmy fotowoltaicznych zlokalizowanych w naszym regionie. Pierwsza, powstała w Lesicy, gm. Piekoszów, druga i trzecia powstały w Bogucicach, gm. Pińczów. Pierwsza farma, o mocy 2MW zlokalizowana jest na obszarze 3,5ha, dwie pozostałe o mocy 15,2MW zajmują powierzchnię 25ha. Wszystkie farmy są zdolne pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną dla 8.415 gospodarstw domowych. Dzienna redukcja emisji CO2 naszych farm przekracza 14.054 tony!