Najczęściej zadawane pytania

Rekrutacja składa się z IV etapów. Opis każdego z etapów znajdziesz w zakładce Kareira/Etapy rekrutacji.

nformacje zawarte w CV powinny być przede wszystkim zgodne z prawdą i aktualne. Przygotowując CV należy zwrócić uwagę na rzetelny opis przebiegu doświadczenia zawodowego. Oprócz nazwy stanowiska trzeba koniecznie opisać zadania na nim realizowane. Bez tych informacji rekruter nie będzie mógł ocenić, czy profil zawodowy kandydata jest zbliżony do oczekiwań.

Tak, zawsze, jeśli znajomość języka obcego była wskazana w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Najczęściej zdarza się to w przypadku stanowisk w działach spedycji międzynarodowej oraz logistyki.

Stawiamy przede wszystkim na ludzi, którzy chcą pracować z nami i dla osiągnięcia wspólnego celu. Szukamy ludzi z pasją, kreatywnych i chcących się rozwijać. Zaangażowanych i umiejących pracowac w zespole.

Tak, informację o wynikach rekrutacji otrzymują wszyscy kandydaci, którzy złożyli aplikację. Na każdym etapie procesu, dział HR wysyła informację do kandydata.

Najczęściej jest to 14 dni. Jeśli proces rekrutacji i selekcji wydłuża się, staramy się poinformować kandydatów, którzy uczestniczyli w rozmowach kwalifikacyjnych o przewidywanym terminie zakończenia.

O wynikach rekrutacji kandydaci informowani są drogą elektroniczną lub poprzez kontakt telefoniczny.

Wszystkich kandydatów, którzy chcieliby wziąć udział w przyszłych rekrutacjach zapraszamy do złożenia aplikacji spontanicznej. W zakładce Kariera/Aktualnie poszukujemy jest przygotowany arkusz aplikacyjny - APLIKACJA SPONTANICZNA

Po uzupełnieniu formularza rekrutacyjnego, każdy kandydat otrzymuje drogą e-mail automatyczną informację zwrotną o złożeniu aplikacji. Jeżeli taka informacja nie dotarła, możesz upewnić się czy otrzymaliśmy Twoją aplikację, kontaktując się z nami poprzez wysłanie zapytania na adres e-mail rekrutacja@regesta.pl

Staże i praktyki organizowane są w ciągu całego roku. Studenci i absolwenci zainteresowani realizacją stażu lub praktyki w naszej firmie powinni przesłać swoje CV i wypełnić na kilka pytań, wypełniając formularz aplikacyjny zamieszczony w zakładce Kariera/Praktyki, a ukryty pod przyciskiem Rozpocznij Praktykę

Programy staży oraz praktyk tworzone są w taki sposób, aby pozwoliły zdobyć jak największą wiedzę na temat danego stanowiska pracy i przygotować do podjęcia zatrudnienia w strukturach branży TSL. Wielu stażystów i praktykantów znajduje zatrudnienie w naszej firmie.

Od kandydatów aplikujących na stanowisko Magazyniera – Operatora Wózka Widłowego wymagamy zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Organem uprawnionym do wydania certyfikatu jest Urząd Dozoru Technicznego. Mile widziane jest doświadczenie na takim stanowisku.