Polityka jakości
i środowiskowa

Firma REGESTA S.A. świadczy profesjonalne usługi z zakresu transportu drogowego, spedycji krajowej i międzynarodowej, logistyki kontraktowej oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Zajmujemy się także sprzedażą hurtową i detaliczną paliw płynnych.

Naszą misją jest dążenie do pełnego zaspokojenia obecnych, jak i przyszłych wymagań oraz oczekiwań naszych Klientów, a przez podążanie drogą odpowiedzialnego biznesu, budowanie swojej wysokiej pozycji wśród przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności. Stałe rozszerzamy zakres usług, inwestujemy w nowoczesne rozwiązania techniczne oraz ciągle rozwijamy i doskonalimy nasz system zarządzania, oparty na normach ISO 9001 i 14001, oraz wypracowanych przez nas dobrych praktykach.

Nasze procesy i prace prowadzone są w harmonii z warunkami środowiskowymi oraz oczekiwaniami grup zainteresowanych.

Regesta S.A. Polityka jakości
Regesta S.A. Polityka jakości

System Zarządzania zgodny z normami ISO

Otrzymane certyfikaty stanowią kolejne potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych przez naszą firmę usług.

Zakres certyfikacji obejmuje:
  • Transport samochodowy towarów
  • Spedycję krajową i międzynarodową
  • Sprzedaż hurtową i detaliczną paliw płynnych

ISO 9001

ISO 14001

Stale rozwijamy i doskonalimy
nasz system zarządzania

Sprawna komunikacja

 z Klientami, dostawcami i pracownikami, ciągle doskonalenie procesów zachodzących w firmie oraz rozwiązań organizacyjnych.

 

Efektywne wykorzystanie energii

prowadzenie procesów transportowych i sprzedaży paliw przy efektywnym wykorzystaniu energii, zasobów i materiałów, zapobiegając przy tym powstawaniu strat i zanieczyszczeń.

 

Optymalizacja kosztów

prowadzenia działalności poprzez ciągłe zmniejszanie zużycia zasobów naturalnych, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, uwzględniających wymogi ochrony środowiska.

Terminowość

terminowa realizacja zleceń naszych Klientów przy zachowaniu najwyższej jakości usług.

 

Rozbudowa floty transportowej

w celu zapewnienia bezawaryjności, nienagannej estetyki oraz troski o środowisko naturalne, stale odnawiana flota pojazdów własnych - obecnie w standardzie emisji spalin EURO 6.

 

Bezpieczeństwo

przestrzeganie wymagań prawnych i innych, m.in. w zakresie ochrony środowiska, stała poprawa bezpieczeństwa przewożonych ładunków.

 

Ochrona środowiska

zaangażowanie personelu w doskonalenie jakości wykonywanych usług i poprawę warunków środowiskowych.

Polityka Spółki jest zadeklarowana przez Kierownictwo firmy, które zapewnia niezbędne środki i zasoby, a jej realizacja zależy od zaangażowania wszystkich pracowników i podwykonawców w stosowanie ustalonych zasad. Wszyscy pracownicy i podwykonawcy znają oraz rozumieją wymagania jakościowe i środowiskowe, jak również zadania firmy. Polityka Spółki jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych.