Świadomie realizowana strategia biznesowa

Zarząd spółki REGESTA od kilkunastu lat prowadzi jednolitą strategię firmy mającą na celu :

- optymalizację kosztów prowadzenia działalności poprzez ciągłe zmniejszanie zużycia zasobów naturalnych, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, uwzględniających wymogi ochrony środowiska; m.in. w celu zapewnienia bezawaryjności oraz troski o środowisko naturalne stale odnawiamy tabor pojazdów własnych - obecnie w standardzie emisji spalin EURO 6,

- stałą poprawę bezpieczeństwa przewożonych ładunków, poprzez cykliczny system szkoleń kierowców

- terminową realizację zleceń naszych klientów

- ciągłe doskonalenie procesów zachodzących w firmie oraz rozwiązań organizacyjnych

 

REGESTA S.A. jest członkiem związku pracodawców pod nazwą "Transport Logistyka Polska "


  
 

Regesta S.A. Odpowiedzialny biznes
Regesta S.A. Odpowiedzialny biznes

Wiemy jak wykorzystać ludzki potencjał

Najważniejszym czynnikiem odpowiedzialnego biznesu jest skuteczny rozwój i właściwe ukierunkowanie potencjału wspaniałych ludzi, z jakimi jest i dane nam będzie pracować. W naszym zespole zawsze znajdą miejsce osoby potrafiące podnosić własną produktywność i rozwijać nowe produkty i usługi. Pragniemy, aby czuli się częścią większej całości, która doskonale harmonizuje z ich osobistymi i zawodowymi celami.

Odpowiedzialny biznes

Regesta S.A. Odpowiedzialny biznes

Szkolenia

Firma prowadzi systematyczne szkolenia mające na celu podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników. Szczególny nacisk kładziemy na szkolenie kierowców, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach,  zmniejszania zużycia paliwa oraz większego bezpieczeństwa przewożonych ładunków a co za tym idzie do większej dbałości o środowisko naturalne.

Regesta S.A. Odpowiedzialny biznes

Bezpieczeństwo w pracy

Firma REGESTA S.A. w swoich działaniach na rzecz spełnienia wymagań Klientów oraz ciągłego rozwoju i osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku, przykłada szczególną wagę do troski o zdrowie i życie swoich pracowników oraz o bezpieczeństwo pracy na każdym stanowisku.

Tak określony cel realizujemy przy zaangażowaniu wszystkich pracowników m.in. poprzez:

  • spełnianie wymagań prawnych i innych dotyczących BHP,

  • podejmowanie działań mających na celu zapobieganie wypadkom, w tym wypadkom przy pracy, incydentom oraz chorobom zawodowym,

  • eliminowanie lub minimalizowanie występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników poprzez stosowanie właściwych technik i narzędzi na stanowiskach pracy,

  • ciągłe doskonalenie warunków BHP,

  • podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników w zakresie BHP poprzez odpowiednie szkolenia.