Regesta S.A. Grupa Regesta - REGESTA GROUP

REGESTA GROUP

Regesta dla bezpieczeństwa i stabilizacji stara się inwestować na różnych płaszczyznach. Dla przejrzystości odbywa się to przez dedykowane do tego celu, poszczególne Spółki zależne.