Powstanie nowej spółki zależnej w Regesta Group - Regesta Logistyka

W dniu 6 grudnia 2022 roku powstała nowa spólka zależna, REGESTA LOGISTYKA SPÓŁKA Z.O.O., która wchodzi w skład Regesta Group. Spółka świadczy kompleksowe usługi operatora logistycznego, oferując pełną obsługę logistyczną w magazynach typu multicustomer, magazynach dedykowanych, realizację projektów logistycznych na terenie magazynów własnych klienta oraz szeroki wachlarz indywidualnie określonych usług komplementarnych.