Uruchomienie 3 farmy fotowoltaicznej

Poniedziałek, 25.07.2022, Tagi: oze, fotowoltaika, transport

Uruchomienie 3 farmy fotowoltaicznej

Nasza spółka zależna, zajmująca się produkcją energii ze źródeł odnawialnych - Solar-R, wybudowała i oddała do użytkowania trzecią farmę fotowoltaiczną, zlokalizowaną w Bogucicach k/Pińczowa. Wszystkie trzy farmy mają już łączną moc 17,1 MWp. Farmy te są zdolne pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną dla 8.415 gospodarstw domowych. Dzienna redukcja emisji CO2 z 3 farm przekracza 14.054 tony.