Pan Prezes Rafał Kwiecień ponownie w radzie TLP
W obecnym tygodniu odbyło się spotkanie członków TLP, które związane było również z wyborem nowych władz. Po raz kolejny do rady TLP wybrano Pana Prezesa Rafała Kwietnia.
Wybór Pana Prezesa po raz kolejny świadczy o docenieniu dotychczasowej pracy i zaufaniu, jakim darzą go członkowie organizacji.

Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznego Zgromadzenia Ogólnego TLP dostępne są pod poniższym linkiem. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.
https://tlp.org.pl/zgromadzenie-ogolne/