Lider Ekonomii Społecznej

Wtorek, 22.03.2022

Lider Ekonomii Społecznej

Nagrodę w konkursie otrzymują podmioty, samorządy i przedsiębiorcy, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, promując postawy zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu.

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii - Biznes Prospołeczny - średnie i duże przedsiębiorstwa.