Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

W styczniu 2020 r. przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zakupiliśmy i zamontowaliśmy instalację fotowoltaiczną o mocy 40,32 kW. Po dwóch latach użytkowania instalacja wytworzyła 81,554 MWh, co zredukowało emisję CO2 o 81,309 ton.