Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2018

Miło jest nam poinformować, że naszej spółce został przyznany Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2018. Wyróżnienie to mogą zdobyć wyłącznie firmy spełniające ściśle określone kryteria. Certyfikat daje gwarancję wysokiego poziomu rentowności, zdolności i płynność finansowej oraz znikomego poziomu zadłużenia, a także zarejestrowanych przeterminowanych płatności.