W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania ze stron internetowych, tworzenia statystyk oraz utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego. Poszczególne ustawienia plików cookies możesz zmieniać po kliknięciu przycisku "Zmień ustawienia". Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk "Akceptuj wszystkie pliki cookie".

W przypadku kliknięcia przycisku "Zmień ustawienia", jeśli ustawienia odpowiadają Twoim preferencjom, aby wyrazić zgodę na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym w wybranym przez Ciebie zakresie, kliknij przycisk "Zapisz i zaakceptuj".

W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (Regesta Spółka Akcyjna) lub podmiotów trzecich w postaci zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych w ramach naszej strony internetowej oraz działań marketingowych administratora danych osobowych oraz jego Zaufanych Partnerów.

Więcej informacji o plikach cookies oraz przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.

Zapytaj o cenę

Rodzaje transportu w logistyce

Poniedziałek, 22.02.2021
Rodzaje transportu w logistyce

Zgodnie z terminologią, transport to wszystkie czynności skutkujące fizycznym przemieszczeniem się towarów z miejsca nadania do miejsca odbioru, w określonym czasie i po określonych kosztach. Wraz z logistyką i spedycją wchodzi w skład branży TSL. Usługi transportowe obejmują: składowanie, załadunek oraz wyładunek, a także usługi dodatkowe w postaci spedycji, kontroli, usług rzeczoznawczych oraz usług organów celnych.

Literatura przedmiotu wyszczególnia co najmniej kilka rodzajów transportu, zróżnicowanych pod wieloma względami. Najpopularniejszy podstawowy podział transportu (ze względu na przedmiot podlegający przewozowi) uwzględnia: transport pasażerski (komunikację) oraz transport towarowy (ładunków). Nietrudno zgadnąć, że pierwszy dotyczy ludzi, drugi natomiast towarów.


Podział transportu ze względu na zastosowaną gałąź transportu


Najbardziej skomplikowany podział transportu, uwzględniający wiele zmiennych. Zasadniczo wyróżnić można dwie główne klasyfikacje: transport powietrzny oraz transport powierzchniowy. Pierwsza odnosi się do przewozu towarów drogą lotniczą, druga natomiast drogą lądową bądź morską. Niektóre źródła mówią również o transporcie kosmicznym. Rozwiązanie to jest na razie w fazie testów, dlatego też nie możemy zaliczyć go do transportu występującego w szeroko pojętej logistyce. Każdy transport może funkcjonować w sposób regularny (zgodnie z rozkładem jazdy) bądź w trybie nieregularnym (zgodnie z indywidualnymi ustaleniami kontrahentów). Jest to klasyfikacja ze względu na sposób zorganizowania przewozu.

Transport lądowy

  • Drogowy (przewozowy, drogowo-samochodowy, bezszynowy) – usługi transportowe i spedycyjne, świadczone przez przewoźników drogowych za pomocą kołowych środków transportu, w których ładunek przemieszcza się po drogach lądowych;
  • Kolejowy (przewozowy, szynowy) – transport i spedycja, w czasie których towar przemieszcza się przy użyciu pojazdów kolejowych, w obrębie infrastruktury kolejowej;
  • Rurociągowy (przesyłowy, przewodowy) – przemysłowy transport towarów przy pomocy specjalnych przewodów np. rurociągów bądź gazociągów, a także elektro przewodów.

Inny, mniej popularny podział transportu lądowego

  • Podziemny, np. metro;
  • Naziemny, np. samochody ciężarowe;
  • Nadziemny, np. kolejki linowe, wyciągi krzesełkowe oraz orczykowe.

Transport wodny

  • Śródlądowy – transport towarów bądź pasażerów na statkach żeglugi śródlądowej, odbywający się na śródlądowych drogach wodnych;
  • Morski – transport głównie towarów na wyspecjalizowanych statkach (tankowcach, kontenerowcach, chemikaliowcach, drobnicowcach, masowcach, gazowcach etc.) przez wody morskie, między portami. Żeglugę morską możemy dodatkowo podzielić na krajową (po rodzimych obszarach), przybrzeżną (po określonych wodach przynależnych do danego kraju) oraz międzynarodową (wielką) (po innych obszarach niż rodzime).

Transport mieszany

Nie sposób nie wspomnieć także o transporcie mieszanym, uwzględniającym więcej niż jedną (wyżej wymienioną) gałąź. Wyróżnić w nim można: transport kombinowany, transport bimodalny, transport intermodalny oraz transport multimodalny.

Inne podziały transportu w logistyce

Równie popularna klasyfikacja dzieli transport - w zależności od rodzaju obsługiwanych transakcji - na transport krajowy (na terenie rodzimego państwa) oraz transport międzynarodowy (na terenie co najmniej dwóch różnych krajów). Warto nadmienić, że polskie prawo definiuje transport międzynarodowy jako inny niż po terenach Unii Europejskiej. Transport w granicach UE nazywany jest wewnątrzwspólnotowym. Z podziałem tym wiąże się klasyfikacja ze względu na odległość pokonywaną podczas procesu transportu - mowa tu o transporcie bliskim, średnim oraz dalekim.

W logistyce popularnych terminem jest transport całopojazdowy. Odnosi się do przewozu towarów przy pomocy całej powierzchni jednego pojazdu. Jego przeciwieństwem jest transport zbiorowy. Warto wspomnieć również o klasyfikacji uwzględniającej ciągłość przebiegu procesu transportowego: transport bezpośredni (jeden środek transportu), transport wielogałęziowy (co najmniej dwa różne środki transportu pochodzące z różnych gałęzi) oraz transport łamany (co najmniej dwa różne środki transportu pochodzące z tej samej gałęzi).

Na koniec można wspomnieć o transporcie podzielonym ze względu na formę własności przewoźnika: współdzielczym, państwowym oraz prywatnym, a także klasyfikacji ze względu na dostępność transportu: własny oraz publiczny.

Jaki rodzaj transportu krajowego lub między narodowego będzie odpowiedni dla Państwa ładunku? Zawsze możecie się dowiedzieć, dzwoniąc do naszej firmy. Regesta S.A ma dysponuje własną flotą w ilości 295 ciągników oraz 310 naczep.