Czym są procesy logistyczne i co oznaczają w praktyce w branży TSL?

Wtorek, 28.02.2023
Czym są procesy logistyczne i co oznaczają w praktyce w branży TSL?
Proces logistyczny – definicja
Na początku należy uściślić, czym w ogóle jest proces logistyczny. Według dostępnych definicji można stwierdzić, że proces logistyczny to uregulowany i uporządkowany łańcuch operacji związany z przepływem materiałów. Polega zatem na fizycznym przemieszczaniu produktów przez kolejne fazy działalności przedsiębiorstwa.
Zadaniem procesu logistycznego jest realizacja założonego celu, a całość zintegrowanych działań składa się na tzw. system logistyczny.

Podstawowe procesy logistyczne wchodzące w skład systemu logistycznego to:
transport (np. wybór rodzaju/środków transportu, tworzenie sieci przewozu, ustalanie harmonogramu),
• kształtowanie poziomu i struktury zapasów (np. sformułowanie polityki zapasów, opracowanie prognoz sprzedaży),
• logistyczna obsługa klienta (ustalenie pożądanego poziomu obsługi klienta i zakresu jego potencjalnych potrzeb),
• magazynowanie (określenie zapotrzebowania na powierzchnię magazynową, projektowanie rozmieszczenia zapasów w magazynie, przyjmowanie, komplementacji i wydawanie materiałów),
• gospodarka opakowaniami (wybór opakowań).

Niekiedy wymienia się również proces taki jak zasilanie stanowisk pracy, które polega na dostarczaniu materiałów i surowców pomiędzy stanowiskami lub magazynami.

Proces logistyczny w praktyce
Procesy logistyczne są dostosowane do charakterystyki działalności przedsiębiorstwa, dlatego w zależności od branży, w jakiej dana firma działa, mogą się nieco różnić. Odmienne będą również sposoby realizacji procesów logistycznych. W tym przypadku duże znaczenie ma m.in. rozmiar przedsiębiorstwa. Inaczej wygląda zarządzanie niewielkim rodzinnym biznesem, a inaczej magazynem o międzynarodowym zasięgu.

Możliwe są zatem co najmniej dwie ścieżki:
  1. samodzielna obsługa procesów logistycznych,
  2. oddelegowanie obowiązków profesjonalnym firmom.
Pierwsza opcja pozwala na większą kontrolę nad tym, jak wygląda spedycja i logistyka, wymaga jednak zainwestowania w odpowiedni program i zatrudnienia osób, które potrafią sprawnie zająć się zarządzaniem. Natomiast oddelegowanie obsługi procesów logistycznych jest wygodne – zewnętrzne firmy oferują dostęp do wykwalifikowanych pracowników i najnowszych technologii. Zazwyczaj wiąże się to jednak z wyższymi kosztami.

Dlaczego usługi transportowe i spedycyjne potrzebują dobrego procesu logistycznego?
Odpowiednio przemyślana i zaplanowana logistyka odgrywa niezwykle ważną rolę w funkcjonowaniu nie tylko poszczególnych przedsiębiorstw, ale również całego lokalnego czy globalnego handlu. Im większa skala działania firmy, tym większe znaczenie ma uporządkowanie procesu logistycznego.

Za dobrze zaplanowanym systemem logistycznym kroczy wiele zalet. Są to m.in. optymalizacja czasu i kosztów wykonania zlecenia, a także zapobieganie opóźnieniom i brakom magazynowym, czy zwiększenie efektywności przepływu materiałów. Starannie zorganizowany proces logistyczny przyczynia się również do wzrostu zadowolenia klientów, którzy otrzymują zamówiony towar czy materiały w przewidywanym wcześniej czasie.

W stworzeniu konstruktywnego i spójnego systemu logistycznego pomaga zasada 7R (ang. 7 Right) niekiedy tłumaczona na język polski jako 7W. Pomaga ona w ustaleniu postępowania z towarem tak, aby zrealizować ustanowione cele działalności przedsiębiorstwa:
• right product – właściwy produkt,
• right quantity – właściwa ilość,
• right condition – właściwy stan/jakość,
• right place – właściwe miejsce,
• right time – właściwy czas,
• right customer – właściwy klient,
• right price – właściwa cena/koszt.
 
Podsumowanie
Wszystkie wymienione w artykule procesy logistyczne muszą i powinny być prowadzone przez odpowiednio doświadczonych specjalistów, tak aby wasza działalność odnosiła sukces. W REGESTA S.A. oferujemy kompleksowe usługi transportowe oraz spedycyjne. Nasza marka cieszy się sporym uznaniem zarówno pod względem terminowości dostawy, efektywności, bezpieczeństwa, jak i poziomu świadczonych usług.

Zapraszamy do współpracy.