Na czym polega outsourcing usług logistycznych – jego wady i zalety?

Niedziela, 15.01.2023
Na czym polega outsourcing usług logistycznych – jego wady i zalety?

Przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe i logistyczne to ogromna i zróżnicowana grupa. Ich praca i doświadczenie są nieocenione – ułatwiają i usprawniają działanie wielu biznesów. Ta współpraca pomiędzy logistykami a przedsiębiorcami – właścicielami mniejszych działalności – często umożliwia im rozwój działalności i sprawną dystrybucję produktów.


Jedną z usług, jaką oferują przedsiębiorstwa logistyczne, jest outsourcing. Skorzystanie z pomocy doświadczonych logistyków czy spedytorów to sposób na optymalizowanie kosztów i budowanie przewagi nad konkurencyjnymi biznesami.
 

 
Czym jest outsourcing?

Outsourcing usług logistycznych oznacza oddelegowanie zewnętrznej firmie całości lub części zadań i funkcji związanych z logistyką. W zakres obowiązków firm świadczących takie usługi wchodzi m.in.:
• znakowanie produktów etykietami,
• wymiana wadliwych lub uszkodzonych opakowań,
• magazynowanie produktów,
• uzupełnianie zapotrzebowania na produkty/materiały,
• dystrybucja i transport,
• pakowanie i sortowanie towarów,
• realizacja zamówień: kompletowanie i wysyłka do adresatów,
• obsługa zwrotów i reklamacji,
• usługi celne,
• utylizacja odpadów.


Przekazanie obowiązków ma na celu nawiązanie współpracy z zewnętrznym podmiotem, którego pomoc przyniesie przedsiębiorcy korzyści. Przede wszystkim zdejmie z jego barków część obowiązków i pozwoli skupić się na tym, co ważne dla rozwoju i prowadzenia działalności. Oczywiście przedsiębiorca może oddelegować zewnętrznej, wyspecjalizowanej firmie jedynie niektóre z wymienionych powyżej zadań. Zakres wykonywanych czynności zależy od indywidualnych potrzeb i oferty firm logistycznych.


Wady i zalety outsourcingu

Outsourcing, jak wiele innych usług zlecanych zewnętrznym firmom, pociąga za sobą zarówno zagrożenia, jak i korzyści. Choć te pierwsze mogą być szczególnie zniechęcające, warto pamiętać, że w tym przypadku słowem, które trafniej określa wady idące w parze z outsourcingiem, jest „ryzyko”.


Ryzyko

Zagrożenie zagrożeniu nierówne – niektóre mogą wydawać się bardziej powszechne, inne z kolei abstrakcyjne i wręcz anegdotyczne. Ryzyko ich wystąpienia należy rozważać bardzo indywidualnie. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której coś, co dla przedsiębiorcy A będzie ryzykiem i wadą, dla przedsiębiorcy B okaże się nieistotne lub nawet pożądane.


Do najpowszechniejszych zagrożeń związanych z outsourcingiem należą:
• nawiązanie współpracy z niekompetentnym, nierzetelnym partnerem – choć w takiej sytuacji wyjściem jest rozwiązanie umowy, zdarzenie może nieść za sobą zarówno wiele stresu, jak i strat finansowych i wizerunkowych,
• zmniejszenie lub brak kontroli nad wykonywanymi pracami magazynowymi czy wysyłkowymi.
Czymś, co może wystąpić w przypadku dużych przedsiębiorstw decydujących się na współpracę z zewnętrznym podmiotem, jest obawa pracowników o redukcję etatów. Mogą oni czuć, że ich dotychczasowe stanowiska są zagrożone, a wiszące nad nimi widmo zwolnienia sprawi, że motywacja do pracy zniknie, a oni sami zaczną rozglądać się za nowym pracodawcą.


Korzyści

Na szczęście lista korzyści, jakie niesie za sobą outsourcing, jest dłuższa i bardziej realna niż potencjalne zagrożenia, które – jak już wspomniano – są bardzo specyficzne. Wśród zalet outsourcingu można znaleźć, m.in.:
• optymalizację, a nawet redukcję wydatków związanych np. z magazynowaniem,
• poprawę płynności działań spedycji, która jest w rękach wykwalifikowanych specjalistów,
• większą kontrolę nad budżetem – możliwość inwestycji zaoszczędzonych środków,
• korzystanie z zasobów, wiedzy i umiejętności dotychczas niedostępnych dla przedsiębiorstwa,
• większą konkurencyjność na tle innych firm,
• odciążenie od natłoku obowiązków związanych z procesami logistycznymi i przekierowanie zasobów np. na zarządzanie firmą, działania marketingowe,
• poprawa jakości obsługi klienta.


Outsourcing polecany jest w szczególności mniejszym biznesom, które nie posiadają lub nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie kadry wyspecjalizowanej w spedycji i logistyce. To właśnie ci przedsiębiorcy odczują najwięcej korzyści związanych z oddelegowaniem obowiązków na zewnętrzne firmy.