W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania ze stron internetowych, tworzenia statystyk oraz utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego. Poszczególne ustawienia plików cookies możesz zmieniać po kliknięciu przycisku "Zmień ustawienia". Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk "Akceptuj wszystkie pliki cookie".

W przypadku kliknięcia przycisku "Zmień ustawienia", jeśli ustawienia odpowiadają Twoim preferencjom, aby wyrazić zgodę na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym w wybranym przez Ciebie zakresie, kliknij przycisk "Zapisz i zaakceptuj".

W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (Regesta Spółka Akcyjna) lub podmiotów trzecich w postaci zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych w ramach naszej strony internetowej oraz działań marketingowych administratora danych osobowych oraz jego Zaufanych Partnerów.

Więcej informacji o plikach cookies oraz przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.

Zapytaj o cenę

Transport towarów wrażliwych a system SENT?

Piątek, 30.12.2022
Transport towarów wrażliwych a system SENT?

Usługi transportowe i spedycyjne to branża, która z każdej strony otoczona jest różnymi przepisami prawnymi. Spedytorzy i logistycy pracujący na danym obszarze terytorialnym muszą pochwalić się znakomitą znajomością przepisów zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Bez przyswojenia obowiązującego prawa, niemożliwe jest poprawne zorganizowanie bezpiecznego i legalnego przewozu dóbr czy osób.


Jedną z ustaw, które mają wpływać na bezpieczeństwo, jest przyjęta w 2017 roku Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Następstwem uchwalenia tego aktu prawnego jest obowiązek rejestrowania i aktualizowania przewozu przez terytorium Polski tzw. towarów wrażliwych.

Czym są towary wrażliwe, a czym SENT?

Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi podaje, czym są towary wrażliwe. Można je zdefiniować, jako grupę wyrobów lub produktów akcyzowych, które narażone są na nadużycia, głównie finansowe. Najczęstszym negatywnym następstwem takiego przewozu jest ryzyko omijania płacenia podatku VAT i podatku akcyzowego. Wśród produktów wymienianych na listach towarów wrażliwych są m.in.:
• paliwa silnikowe i opałowe,
• oleje i preparaty smarowe,
• gliceryna, glikol,
• wyroby zawierające alkohol etylowy lub metylowy,
• susz tytoniowy,
• produkty lecznicze, wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności na terenie Polski,
• środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
• środki smarowe,
• inhibitory utleniania.


W zależności od kodu CN materiały mogą być objęte bezwzględnym obowiązkiem monitorowania lub też koniecznością monitorowania w przypadku przewozu towarów o masie brutto przekraczającej 500 kg, lub objętości większej niż 500 litrów.


SENT, czyli System Elektronicznego Nadzoru Transportu wykorzystywany przez Krajową Administrację Skarbową, jest niejako odpowiedzią na konieczność monitorowania przewozu towarów wrażliwych. Dzięki SENT możliwa jest kontrola przewozów i obrotu towarami, które choć w części odbywają się na terytorium Polski, a także poza jej granicami.


Każdy podmiot obracający towarami wrażliwymi lub paliwem opałowym musi dokonać odpowiedniego zgłoszenia w rejestrze SENT. Obowiązkiem przewoźnika jest również aktualizowanie informacji o przewozie na bieżąco.


Obowiązki poszczególnych podmiotów przy przewozie towarów wrażliwych

Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi nakłada również szereg obowiązków na podmioty biorące udział w spedycji towarów wrażliwych.
Ustawodawca wskazał trzy rodzaje zaangażowanych w proces podmiotów. Do ich obowiązków – w
kontekście obsługi SENT – należą m.in.:
• podmiot wysyłający – przed rozpoczęciem przewozu przesłanie zgłoszenia do rejestru, uzyskanie numeru referencyjnego i przekazanie go przewoźnikowi,
• przewoźnik – uzupełnienie i aktualizowanie zgłoszenia w czasie przewozu,
• podmiot odbierający – uzupełnienie zgłoszenia o informacje o odbiorze towaru.


Oprócz wymienionych zobowiązań, przewoźnik musi spełnić kilka dodatkowych. Jest to m.in. wyposażenie pojazdu w system GPS. Numer lokalizatora może następnie umieścić w SENT. Konkretne działania należy również podjąć, jeśli transport towarów odbywa się poza terytorium Polski. Wtedy przewoźnik musi rozpocząć rejestrację przewozu poza granicami kraju.


Kary za nieprzestrzeganie zapisów Ustawy

Wprowadzenie Ustawy miało na celu wyeliminowanie zjawiska, jakim było unikanie odprowadzania podatku VAT i podatku akcyzowane podczas obrotu towarami uznawanymi aktualnie za towary wrażliwe. I choć uregulowanie prawne niewątpliwie wpłynęło na wysokość kwot odprowadzanych do Skarbu Państwa, wciąż zdarzają się sytuację, kiedy któryś z podmiotów nie dostosowuje się do obowiązujących przepisów.
Według zapisów Ustawy kara może zostać nałożona w przypadku m.in.:
• niedokonania zgłoszenia przewozu lub nieuzupełnienia danych,
• niezgodności w rodzaju, ilości, masie lub objętości zgłoszonego towaru,
• niedopełnienia obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych ze względu na braku lub wadliwe działanie systemu GPS,
• niedostarczenia zgłoszonego towaru do miejsca docelowego.

Podsumowanie

Regesta S.A zapewnia bezpieczny transport towarów, zgodny z normą ISO 9001:2015. Wszystkie ładunki są ubezpieczone. Transport przewożony jest bezpiecznymi, sprawnymi autami. Kierowcy są stale szkoleni z zasad bezpieczeństwa i ekonomicznej jazdy. Posiadają też opracowany przez firmę Podręcznik Kierowcy.