Automatyzacja procesów logistycznych – czym jest i na czym polega?

Środa, 30.11.2022
Automatyzacja procesów logistycznych – czym jest i na czym polega?

Automatyzacja jest procesem, który odbywa się nie tylko w spedycji, ale również w wielu innych obszarach działalności człowieka. Najprościej rzecz biorąc, polega ona na znacznym ograniczeniu lub zastąpieniu ludzkiej pracy przez pracę maszyn, które samoregulują się i nie wymagają stałej kontroli ze strony człowieka.


Branża logistyczna szczególnie upodobała sobie automatyzację procesów. I choć wdrożenie nowych rozwiązań jest skomplikowaną i złożoną operacją, przynosi niewątpliwe korzyści przedsiębiorcom, którzy zdecydują się na ten krok.

Czym jest automatyzacja procesów logistycznych?

Automatyzacja procesów logistycznych nie jest jednorazowym przedsięwzięciem, to długi i złożony proces, który ma za zadanie wdrożenie integralnego systemu łączącego i porządkującego pracę ludzi, maszyn oraz systemów informatycznych. Celem takiej koordynacji jest usprawnienie i zwiększenie wydajności prowadzonych działań.


Zanim przedsiębiorstwo zdecyduje się na rozpoczęcie wdrażania automatyzacji, należy przeprowadzić rozbudowane i staranne analizy potrzeb i możliwości, dzięki czemu możliwe będzie zaprojektowanie rozwiązań zindywidualizowanych, przeznaczonych dla danej firmy.


Jak przebiega automatyzacja i jakie procesy można automatyzować?

Przeanalizowanie potrzeb przedsiębiorstwa jest warunkiem koniecznym do wdrożenia automatyzacji procesów. Należy przede wszystkim zaplanować cały proces, czyli łańcuch kolejnych czynności mających miejsce w obrębie obiektu wraz z ich natężeniem i wydajnością. Oprócz tego uwzględnia się elementy i parametry takie jak:
• ustalenie warunków brzegowych budynku (tj. powierzchni poszczególnych stref, współczynnika zagęszczenia, rozstawienia istotnych elementów konstrukcyjnych, nośność posadzki, liczba bram wjazdowych/wyjazdowych,
• określenie klasy dopuszczalnego obciążenie ogniowego,
• oznaczenie dróg ewakuacji, punktów sanitarnych,
• zabezpieczenie zasilania energią,
• zaplanowanie rezerw procesowych i wydajnościowych,
• synchronizacja urządzeń, maszyn i technologii wchodzących w skład projektowanego systemu z uwzględnieniem jego całkowitej wydajności i przepustowości.


Aby cały proces przebiegał sprawnie i był efektywny nie tylko w czasie wdrażania, ale również w przyszłości, należy przeprowadzić symulację funkcjonowania przedsiębiorstwa i przepływów strumieni logistycznych na kolejne min. 3 lata.


Automatyzacji mogą podlegać niemal wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Wśród nich wymienia się m.in.:
• przepływ ładunków,
• komplementację,
• sortowanie,
• składowanie,
• konsolidację,
• pakowanie,
• wysyłkę zamówień,
• odbiór zwrotów,
• załadunek i rozładunek towarów.


Czy warto automatyzować usługi spedycyjne i transportowe?

Przedsiębiorcy nieustannie poszukują nowych rozwiązań, które usprawnią transport i logistykę. Automatyzacja procesów jest sposobem na pokonanie wielu trudności, z jakimi mierzą się na co dzień. Główną i długofalową korzyścią ze wdrożenia nowoczesnych systemów jest optymalizacja procesów, obniżenie kosztów pracy i maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej. Dzięki automatyzacji możliwe jest również poprawienie terminowości i jakości obsługi posprzedażowej (zwroty towarów, usługi gwarancyjne). Inną korzyścią, jaką można wymienić, jest zwiększenie powtarzalności, a za tym idzie – zmniejszenie ilości popełnianych błędów i utrzymanie wysokiego standardu obsługi. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii kadra ma stały dostęp do aktualnego stanu magazynowego. Poprawie ulega również bezpieczeństwo zarówno towarów, jak i pracowników.
Kto zatem może zautomatyzować procesy logistyczne? Wydawałoby się, że jedynie duże zakłady potrzebują wprowadzania nowoczesnych systemów, jednak nie jest to prawda. Niezależnie od rozmiaru przedsiębiorstwa, warto rozważyć choćby częściową automatyzacji.

Czynnikami, które mogą wskazywać na potrzebę zmian w dotychczasowym sposobie zarządzania, są m.in.:
• wzrastające koszty logistyczne,
• niewystarczająco liczna kadra pracownicza,
• liczba i zakres działań na terenie przedsiębiorstwa przekraczające możliwości operacyjne,
• chęć zwiększenia atrakcyjności firmy na tle konkurencji.