W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania ze stron internetowych, tworzenia statystyk oraz utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego. Poszczególne ustawienia plików cookies możesz zmieniać po kliknięciu przycisku "Zmień ustawienia". Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk "Akceptuj wszystkie pliki cookie".

W przypadku kliknięcia przycisku "Zmień ustawienia", jeśli ustawienia odpowiadają Twoim preferencjom, aby wyrazić zgodę na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym w wybranym przez Ciebie zakresie, kliknij przycisk "Zapisz i zaakceptuj".

W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (Regesta Spółka Akcyjna) lub podmiotów trzecich w postaci zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych w ramach naszej strony internetowej oraz działań marketingowych administratora danych osobowych oraz jego Zaufanych Partnerów.

Więcej informacji o plikach cookies oraz przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.

Zapytaj o cenę

Obowiązki kierowcy samochodu ciężarowego

Piątek, 28.05.2021
Obowiązki kierowcy samochodu ciężarowego
Jakie mają obowiązki kierowcy samochodu ciężarowego?

Kierowca samochodu ciężarowego to pracownik prowadzący ciężarówkę bądź inny pojazd, o wadze powyżej 3.5t (poza autobusami, z przyczepami bądź bez) na ustalonej trasie krajowej lub międzynarodowej (od punktu A do punktu B) celem dostarczenia bądź dystrybucji danego ładunku, który w czasie pracy wykonuje również inne czynności towarzyszące. Zadania oraz czynności robocze kierowcy określone zostały w umowie, którą ten podpisał ze swoim pracodawcą. Nie da się ukryć, że usługi transportowe i spedycyjne rządzą się swoimi prawami, a więc zasadnicza część obowiązków pracowników zasiadających za kierownicą pojazdów ciężarowych będzie tożsama.

Transport, spedycja, logistyka – podstawowe obowiązki kierowcy w branży TSL

Każdy kierowca, niezależnie czy chodzi o spedycję krajową czy międzynarodową, zobowiązany jest wykonywać swoją pracę starannie oraz sumiennie, a także stosować się do poleceń przełożonych – oczywiście, jeśli nie są sprzeczne z prawem czy umową o pracę. Do jego podstawowych obowiązków należy kierowanie pojazdem ciężarowych w ruchu krajowym/międzynarodowym oraz czynności z tym związane.


Przygotowanie do przewozu

Kierowca po otrzymaniu zlecenia przewozowego zmuszony jest pobrać i skompletować odpowiednią dokumentację, której posiadanie będzie niezbędne w czasie wykonywania zlecenia. Dokumentację tę można podzielić na 4 grupy:

Dokumenty osobiste: paszport/dowód/wiza, prawo jazdy, karta do tachografu cyfrowego.
Dokumenty środka transportu drogowego: dowód rejestracyjny pojazdu oraz naczepy/przyczepy wraz z ważnymi badaniami technicznymi, zezwolenie transportowe, ubezpieczenie OC oraz zieloną kartę ubezpieczenia, kartę paliwową, instrukcję wypadkową ADR (dla przewozów w ramach konwencji ADR - koniecznie w językach krajów, przez które będzie jechał), komplet znaków ostrzegawczych, certyfikat FCR (dla artykułów ATP), certyfikat czystości cysterny (dla cystern), upoważnienie do kierowania pojazdem/naczepą/przyczepą (wraz z tłumaczeniem), certyfikaty w zależności od wykonywanego przewozu.
Dokumenty ładunku: międzynarodowy list przewozowy CRM + załączniki, dokument przewozu celnego (TIR + certyfikat zamknięcia lub T1/T2).
Inne dokumenty: w zależności od przewożonego ładunku zezwolenia/świadectwa weterynaryjne, fitosanitarne, pochodzenia towaru, na przewód odpadów, instrukcje dotyczące trasy wykonywania transportu, wskazany UCW i UCD, karnet ATA etc.
Wszystkie dokumenty muszą być aktualne.


Załadunek towaru

Kierowca ma szereg obowiązków związanych z załadunkiem przewożonego towaru. Pracownik musi przyjąć ładunek we wskazanym miejscu – w ustalonym dniu oraz godzinie, nadzorować ładunek (bądź odnotować w liście CRM, że nie miał takiej możliwości), a także zapoznać się z jego stanem, właściwościami, rodzajem. Spedycja międzynarodowa obwarowana jest wieloma przepisami prawnymi. To kierowca odpowiada za bezpieczny przewóz ładunku począwszy od chwili jego załadowania. Niezgodność stanu faktycznego z listem przewozowym czy specyfikacją towarową wymusza na nim dokonanie uwag w CMR. Pracownik zobowiązany jest powiadomić przełożonego o nieścisłościach/kwestiach spornych. Dodatkowe obowiązki kierowcy wynikają w czasie wykonywania przewozu pod zamknięciem celnym.

Wykonanie przewozu

Kierowca nie może zmieniać zleceń przewozu. Pracownik ma obowiązek jechać bezpiecznie, przestrzegając zarówno przepisów ruchu drogowego (krajowych i międzynarodowych), jak i ustalonego czasu prowadzenia/odpoczynku. Oczywiście musi on dbać o powierzony ładunek. Ważne, aby przestrzegał instrukcji zawartych w zleceniu przewozowym/liście przewozowym ze szczególnym uwzględnieniem trans przejazdu i przejść granicznych. Ponadto, zmuszony jest do wykonywania poleceń służb celnych i policji drogowej. Dodatkowe obowiązki kierowcy powstają w czasie zaistnienia okoliczności negatywnych, wpływających na powstanie szkód. O każdej sytuacji nieprzewidzianej pracownik musi zawiadomić zarówno przełożonego, jak i odbiorcę.
 

Rozładunek towaru

Po stawieniu się u odbiorcy w wyznaczonym miejscu i terminie, kierowca powinien dokonać odprawy celnej ostatecznej (jeżeli jest wymagana). Pracownik, który przywiózł towar musi być obecny przy jego rozładunku celem weryfikacji jego stanu i odebrania potwierdzenia odbioru. Dodatkowe obowiązki kierowcy wynikają z konieczności sporządzenia protokołu szkodowego. O wszystkich trudnościach powinien zawiadomić swojego przełożonego.
 

Rozliczenie jazdy eksploatacyjnej

Po powrocie do bazy kierowca dokonuje rozliczenia jazdy oraz pobranych dokumentów. Ma on obowiązek złożenia sprawozdania o sytuacjach losowych, rozliczenia paliwa, a także sprzątnięcia zarówno kabiny, jak i skrzyni ładunkowej. Całość kończy się czynnościami zdawczo-odbiorczymi.
 

Inne obowiązki kierowcy

Usługi transportowe i spedycyjne obejmują swoim zakresem szerokie spektrum czynności. Kierowca ma szereg obowiązków związanych z dzienną obsługą środka transportu, ze szczególnym uwzględnieniem stanu i kompletności wyposażenia pojazdu w narzędzia, części zamienne, apteczkę, sprzęt gaśniczy, wyposażenie dodatkowe czy linkę holowniczą. Równie ważna jest czystość pojazdu (wewnątrz i zewnątrz), a także weryfikacja stanu gotowości technicznej naczep i przyczep.

Podsumowanie

Nasi kierowcy swoje obowiązki wykonują zawsze sumiennie i skrupulatnie, z poszanowaniem wszelkich norm zawodowych i etycznych.
W REGESTA S.A dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych kierowców, dlatego zapewniamy nowoczesny, spełniający międzynarodowe standardy sprzęt i telematykę ułatwiającą codzienną pracę. Zapewniamy także pełne szkolenie wdrożeniowe i regularne szkolenia udoskonalające. Posiadamy dedykowany do tego celu pojazd, dzięki któremu, wyszkolony trener Ecodrivingu może zaprezentować kierowcom najnowocześniejsze rozwiązania techniki umożliwiające lepsze wykorzystanie systemów używanych podczas codziennej pracy i zapoznaje kursantów z zasadami bezpiecznej i ekonomicznej jazdy.