W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania ze stron internetowych, tworzenia statystyk oraz utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego. Poszczególne ustawienia plików cookies możesz zmieniać po kliknięciu przycisku "Zmień ustawienia". Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies wszystkich wskazanych wyżej kategorii, kliknij przycisk "Akceptuj wszystkie pliki cookie".

W przypadku kliknięcia przycisku "Zmień ustawienia", jeśli ustawienia odpowiadają Twoim preferencjom, aby wyrazić zgodę na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym w wybranym przez Ciebie zakresie, kliknij przycisk "Zapisz i zaakceptuj".

W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (Regesta Spółka Akcyjna) lub podmiotów trzecich w postaci zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych w ramach naszej strony internetowej oraz działań marketingowych administratora danych osobowych oraz jego Zaufanych Partnerów.

Więcej informacji o plikach cookies oraz przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.

Zapytaj o cenę

Rola magazynów w logistyce i transporcie

Piątek, 16.04.2021
Rola magazynów w logistyce i transporcie

Dynamiczny postęp technologiczny oraz sukcesywnie rosnące potrzeby konsumentów sprawiają, że spedycja, logistyka oraz transport ulegają ciągłym metamorfozom. Intensywna ewolucja branży TSL wymusza na przedsiębiorcach nieustanny rozwój – konieczność wdrażania coraz to nowszych usprawnień w obrębie całej gałęzi. Jednym z kluczowych aspektów omawianej gałęzi jest przechowywanie towarów. Jaką tak właściwie rolę pełnią magazyny w usługach transportowych i spedycyjnych?


Znaczenie magazynów dla funkcjonowania: usługi transportowe i spedycyjne

Nietrudno zgadnąć, jaką rolę w branży TSL pełnią magazyny. Znaczny wzrost konkurencji nie tylko na rynkach europejskich, ale i światowych, spowodował konieczność dostosowania się poszczególnych firm do wymogów stawianych im przez klientów. Nie da się ukryć, że większość odbiorców nie chce czekać na zamówione przez siebie towary. Czas to pieniądz – wie o tym każdy biznesmen. To głównie ten czynnik determinuje konieczność posiadania przez przedsiębiorstwa zapasów – zarówno półfabrykatów, jak i wyrobów gotowych. Tylko w taki sposób można pozwolić sobie na szybką produkcję, a co za tym idzie, również na efektywną sprzedaż. Gromadzenie zapasów nie byłoby możliwe, gdyby nie magazyn – odpowiednio wyposażona jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona przede wszystkim do magazynowania dóbr materialnych. W zależności od możliwości przedsiębiorcy, znajdująca się w wyodrębnionej przestrzeni danej budowli bądź będąca odrębnym budynkiem, zarządzana oraz obsługiwana przez zespół przygotowanych do tego ludzi. Proces magazynowania jest niezbędny do zachowania ciągłości sprzedaży, a także do samego przechowywania dystrybuowanych towarów. Wielokrotnie zdarza się, że zalegające w obiekcie wyroby nie mają większych szans na znalezienie odbiorców. Ich składowanie zatem generuje dla przedsiębiorcy dodatkowe koszty. Magazyny pełnią w transporcie, spedycji i logistyce następujące funkcje:

  • Pozwalają swobodnie koordynować wielkość podaży i popytu, co jest kluczowe przy ich nieustannych wahaniach rynkowych.
  • Umożliwiają redukcję kosztów transportu poprzez ograniczenie częstotliwości dostaw, jednocześnie zwiększając wielkość tych dostaw.
  • Wspomagają procesy produkcyjne zapewniając ciągłość zasilania produkcji w kluczowe półfabrykaty oraz dopasowane do nich opakowania, a także wspierają bieżący odbiór gotowych wyrobów.
  • Pośrednio wzbogacają procesy marketingowe m.in. umożliwiając gromadzenie zapasów niezbędnych do tworzenia zestawów wykorzystywanych w akcjach promocyjnych i wyprzedażowych.

Współczesne magazyny nie mogą pełnić wyżej wymienionych funkcji bez odpowiednich - i co najważniejsze - regularnych nakładów finansowych. Ponadto, niezbędna w ich efektywnej pracy jest rozsądna koordynacja zadań w zakresie wewnętrznej logistyki oraz dystrybucji.


Za co tak naprawdę odpowiada jednostka funkcjonalno-organizacyjna zwana magazynem?

Magazyny stanowią jeden z najistotniejszych elementów łańcucha dostaw i to niezależnie od branży. To kluczowe ogniwo systemu logistycznego, niezbędne do zachowania procesu dostaw, jego płynności, a także regularnego zaspokajania potrzeb odbiorców. Pomniejsze zadania poszczególnych magazynów w systemach logistycznych mogą się od siebie różnić, w zależności od rodzaju obiektu. Procesy logistyczne realizowane na terenie omawianej jednostki sprowadzają się głównie do przyjmowania, składowania oraz wysyłania towarów – w dalszą drogę bądź do finalnego odbiorcy. Każde ze wskazanych zadań wiąże się z szeregiem innych, pomniejszych czynności – bezpośrednio warunkujących sprawne działanie tego miejsca. Magazyny odpowiedzialne są m.in. za:

  • Efektywne zarządzanie zapasami: z uwzględnieniem dokładnych informacji o składowanych towarach oraz kontroli nad stanem magazynowym.
  • Szacowanie zapotrzebowania: stosunkowo szczegółowe określanie popytu na składowane produkty, pozwalające wyeliminować sytuacje awaryjne w postaci braku czy niewystarczającej ilości towaru.
  • Zarządzanie magazynem: wszystkie operacje, jakie odbywają się w obrębie budynku od momentu przyjęcia towaru, aż do chwili wysyłki.
  • Wybór kanałów dystrybucji: podejmowanie wszystkich decyzji związanych z transportem towarów w dalszą drogę bądź do odbiorcy końcowego.
  • Zarządzanie zamówieniami oraz płatnościami: wszystkie czynności administracyjne związane z obsługą towarów.
Podsumowanie

Magazyny są ważną częścią większości przedsiębiorstw, które produkują lub sprzedają dobra materialne. Bez względu na wysoką jakość towarów, nieprawidłową kompletacje czy złe opakowanie lub spóźnioną wysyłkę może spowodować niezadowolenie klienta. Dlatego też każdy przedsiębiorca chce, aby jego magazyn działał wydajnie i sprawnie. Bardzo ważne jest, aby dołożyć wszelkich starań, by właściwie zarządzać logistyką magazynu. Dlatego otworzyliśmy dla Was nowy Magazyn Logistyczny REGESTA S.A,  który zlokalizowany jest na terenie Panattoni Park Tychy. Jest to obiekt klasy A, o powierzchni ponad 17tys m2. Dzięki nowej lokalizacji oferujemy naszym klientom usługi składowania towarów, przeładunków, przepakowania oraz inne komplementarne usługi logistyki kontraktowej.