Polityka jakości
i ochrona środowiska

Firma REGESTA S.A. świadczy usługi z zakresu transportu samochodowego towarów oraz spedycji krajowej i międzynarodowej. Zajmujemy się także sprzedażą hurtową i detaliczną paliw płynnych.

Celem nadrzędnym działalności firmy REGESTA SA jest dążenie do pełnego zaspokojenia obecnych, jak i przyszłych wymagań oraz oczekiwań naszych Klientów. Budujemy wysoką pozycję wśród przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności, poprzez stałe rozszerzanie palety usług, inwestycje w zaplecze techniczne oraz ciągłe rozwijanie i doskonalenie naszego zintegrowanego systemu zarządzania, zgodnego z normami ISO 9001 i 14001, oraz wypracowanymi przez nas dobrymi praktykami.

Wszystkie nasze procesy i prace prowadzone są w harmonii z warunkami środowiskowymi i oczekiwaniami grup zainteresowanych.

Regesta S.A. Polityka jakości
Regesta S.A. Polityka jakości

System Zarządzania zgodny z normami ISO

Otrzymane certyfikaty stanowią kolejne potwierdzenie wysokiej jakości świadczonych przez naszą firmę usług.

Zakres certyfikacji obejmuje:
  • Transport samochodowy towarów
  • Spedycję krajową i międzynarodową
  • Sprzedaż hurtową i detaliczną paliw płynnych

ISO 9001

ISO 14001

Stale rozwijamy i doskonalimy
nasz system kontroli jakości

Sprawna komunikacja

sprawna komunikacja z Klientami, dostawcami i pracownikami, ciągle doskonalenie procesów zachodzących w firmie oraz rozwiązań organizacyjnych,


Efektywne wykorzystanie energii

prowadzenie procesów transportowych i sprzedaży paliw przy efektywnym wykorzystaniu energii, zasobów i materiałów, zapobiegając przy tym powstawaniu strat i zanieczyszczeń;organizacyjnych,


Optymalizacja kosztów

optymalizacja kosztów prowadzenia działalności poprzez ciągłe zmniejszanie zużycia zasobów naturalnych, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, uwzględniających wymogi ochrony środowiska; m.in. w celu zapewnienia bezawaryjności, nienagannej estetyki oraz troski o środowisko

Terminowość

terminowa realizacja zleceń naszych Klientów przy zachowaniu najwyższej jakości usług,


Rozbudowa floty transportowej

naturalne stale odnawiamy tabor pojazdów własnych - obecnie w standardzie emisji spalin EURO 6.


Bezpieczeństwo

przestrzeganie wymagań prawnych i innych, m.in. w zakresie ochrony środowiska, stała poprawa bezpieczeństwa przewożonych ładunków,


Ochrona środowiska

zaangażowanie personelu w doskonalenie jakości wykonywanych usług i poprawę warunków środowiskowych.

Polityka Spółki jest zadeklarowana przez Kierownictwo firmy, które zapewnia niezbędne środki i zasoby, a jej realizacja zależy od zaangażowania wszystkich pracowników i podwykonawców w stosowanie ustalonych zasad. Wszyscy pracownicy i podwykonawcy znają i rozumieją wymagania jakościowe i środowiskowe oraz zadania firmy. Polityka Spółki jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych.