Aktualności i wydarzenia

2017-04-07 14:19:42

Sześćsetny DAF dla firmy REGESTA S.A.

28 marca 2017 r. do grupy pojazdów z logiem REGESTA dołączyło kolejne 25 ciągników DAF XF 460 FT SSC Low Deck – w tym sześćsetny już pojazd tej marki we flocie firmy.

2015-11-02 09:23:33

Zmiana siedziby Spółki.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 02 listopada 2015 roku ulega zmianie adres siedziby spółki REGESTA S.A. z dotychczasowego na  28-400 Pińczów, ul. Nowowiejska 52a.

pozostale aktualnosci


Zobacz

Polityka jakości i środowiskowa

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA REGESTA S.A.

Firma REGESTA S.A. świadczy usługi z zakresu transportu samochodowego towarów oraz spedycji krajowej i międzynarodowej.
Zajmujemy się także sprzedażą hurtową i detaliczną paliw płynnych.

Celem nadrzędnym działalności firmy REGESTA SA jest dążenie do pełnego zaspokojenia obecnych, jak i przyszłych wymagań oraz oczekiwań naszych Klientów. Budujemy wysoką pozycję wśród przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności, poprzez stałe rozszerzanie palety usług, inwestycje w zaplecze techniczne oraz ciągłe rozwijanie i doskonalenie naszego zintegrowanego systemu zarządzania, zgodnego z normami ISO 9001 i 14001, oraz wypracowanymi przez nas dobrymi praktykami.

Wszystkie nasze procesy i prace prowadzone są w harmonii z warunkami środowiskowymi
i oczekiwaniami grup zainteresowanych.

Podstawowymi zasadami naszej działalności są:

  • terminowa realizacja zleceń naszych Klientów przy zachowaniu najwyższej jakości usług,
  • sprawna komunikacja z Klientami, dostawcami i pracownikami,
  • ciągle doskonalenie procesów zachodzących w firmie oraz rozwiązań organizacyjnych,
  • prowadzenie procesów transportowych i sprzedaży paliw przy efektywnym wykorzystaniu energii, zasobów i materiałów, zapobiegając przy tym powstawaniu strat i zanieczyszczeń;
  • optymalizacja kosztów prowadzenia działalności poprzez ciągłe zmniejszanie zużycia zasobów naturalnych, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, uwzględniających wymogi ochrony środowiska; m.in. w celu zapewnienia bezawaryjności, nienagannej estetyki oraz troski o środowisko
    naturalne stale odnawiamy tabor pojazdów własnych - obecnie w standardzie emisji spalin EURO 6,
  • przestrzeganie wymagań prawnych i innych, m.in. w zakresie ochrony środowiska,
  • stała poprawa bezpieczeństwa przewożonych ładunków,
  • zaangażowanie personelu w doskonalenie jakości wykonywanych usług i poprawę warunków środowiskowych.

Polityka Spółki jest zadeklarowana przez Kierownictwo firmy, które zapewnia niezbędne środki i zasoby, a jej realizacja zależy od zaangażowania wszystkich pracowników i podwykonawców w stosowanie ustalonych zasad. Wszyscy pracownicy i podwykonawcy znają i rozumieją wymagania jakościowe i środowiskowe oraz zadania firmy.
Polityka Spółki jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Pińczów, grudzień 2014r.

Zarząd