Aktualności i wydarzenia

2017-04-07 14:19:42

Sześćsetny DAF dla firmy REGESTA S.A.

28 marca 2017 r. do grupy pojazdów z logiem REGESTA dołączyło kolejne 25 ciągników DAF XF 460 FT SSC Low Deck – w tym sześćsetny już pojazd tej marki we flocie firmy.

2015-11-02 09:23:33

Zmiana siedziby Spółki.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 02 listopada 2015 roku ulega zmianie adres siedziby spółki REGESTA S.A. z dotychczasowego na  28-400 Pińczów, ul. Nowowiejska 52a.

pozostale aktualnosci


Zobacz

System nawigacji GPRS

Łączność z wszystkimi pojazdami naszej firmy zapewniają telefony komórkowe, co pozwala nawiązać kontakt z kierowcami w każdej chwili i zapewnia nieprzerwany przepływ informacji dotyczących realizowanych usług.

W 2010r. wdrożyliśmy we wszystkich własnych jednostkach transportowych Zintegrowany System Zarządzania Flotą oparty na technologii GPRS, który daje między innymi możliwość stałego monitoringu położenia pojazdu i pracy kierowcy a przez to zapewnia większe bezpieczeństwo przewożonego ładunku.

Zakup i wdrożenie systemu było współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, działanie 1.1 i 1.2 dla małych i średnich przedsiębiorstw i budżetu państwa.