Aktualności i wydarzenia

2017-04-07 14:19:42

Sześćsetny DAF dla firmy REGESTA S.A.

28 marca 2017 r. do grupy pojazdów z logiem REGESTA dołączyło kolejne 25 ciągników DAF XF 460 FT SSC Low Deck – w tym sześćsetny już pojazd tej marki we flocie firmy.

2015-11-02 09:23:33

Zmiana siedziby Spółki.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 02 listopada 2015 roku ulega zmianie adres siedziby spółki REGESTA S.A. z dotychczasowego na  28-400 Pińczów, ul. Nowowiejska 52a.

pozostale aktualnosci


Zobacz

Usługa "Szybka płatność"

Z dniem 01.12.2009r. firma REGESTA uruchomiła dla swoich dostawców usługę szybszych płatności. Polega ona na możliwości wcześniejszego (w ciągu 5 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów, zgodnie ze zleceniem) otrzymania zapłaty za wystawione przez dostawców faktury.
Warunkiem skorzystania z tej oferty (wersja standard) jest skorygowanie terminu płatności o 55 dni (ze standardowych 60) i obniżenie ceny frachtu o 4,5% (skonto) przez wystawienie faktury korygującej. Korekta taka winna być dostarczona do naszej firmy najpóźniej na 1 dzień przed nowym, skróconym terminem płatności. W razie opóźnienia, płatność zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu faktury korygującej.
Wszelkich informacji udziela Dział Fakturowania i Rozliczeń, tel.: 0048 41 358 27 50.

Dla podwykonawców, z którymi została zawarta umowa o współpracy oferujemy korzystniejsze warunki płatności. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają Kierownicy Oddziałów.

Zapraszamy!