Aktualności i wydarzenia

2017-04-07 14:19:42

Sześćsetny DAF dla firmy REGESTA S.A.

28 marca 2017 r. do grupy pojazdów z logiem REGESTA dołączyło kolejne 25 ciągników DAF XF 460 FT SSC Low Deck – w tym sześćsetny już pojazd tej marki we flocie firmy.

2015-11-02 09:23:33

Zmiana siedziby Spółki.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 02 listopada 2015 roku ulega zmianie adres siedziby spółki REGESTA S.A. z dotychczasowego na  28-400 Pińczów, ul. Nowowiejska 52a.

pozostale aktualnosci


Zobacz

Historia

Firma REGESTA Spółka Akcyjna powstała w czerwcu 1995r. jako dwuosobowa spółka cywilna, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej miasta i gminy Pińczów.

Początkowo działalność polegała na świadczeniu usług transportowych dla firmy NIDA Gips Sp. z o.o. W 1996r. pozyskane zostały pierwsze koncesje na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego. Rok później działalność została rozszerzona o sprzedaż detaliczą paliw płynnych (stacja benzynowa w Pińczowie).

W marcu 2001r. spółka cywilna została przekształcona w spółkę prawa handlowego - spółkę jawną.

W tym samym roku wykupiony został w Pińczowie przy ul. 3-go Maja 40 (dotychczas dzierżawiony) teren o powierzchni 0,9 ha wraz z budynkami magazynowymi i biurowymi oraz stacją paliw.

W maju 2003r. zakupiona zostala kolejna nieruchomość w Pinczowie przy ul. Nowowiejskiej 52a, o powierzchni 1,55 ha, utwardzona i zabudowana budynkami magazynowymi o łącznej powierzchni niemal 2000m2. Inwestycja miała na celu rozszerzenie dotychczasowej działalności o usługi magazynowo-logistyczne.

Na tej nieruchomości zlokalizowana jest obecnie nasza baza transportowa, biuro spedycji oraz zaplecze techniczne (w tym warsztat samochodowy) niezbędne do utrzymania ruchu naszego taboru.

W styczniu 2008r. rozpoczął działalność oddział firmy w Tychach. Biuro spedycji znajduje się na ul. Fabrycznej 2.

Prężny rozwój firmy spowodował uruchomienie  kolejnych biur spedycji: w czerwcu 2008r. we Wrocławiu, we wrześniu tego samego roku w Miastku a w styczniu 2009r. w Tarnowie.

W styczniu 2010r. nastąpiło przekształcenie dotychczasowej formy działalności firmy ze spółki osobowej na spółkę kapitałową (Spółka Akcyjna).